Het paleis laat weten dat Prins Laurent wel degelijk was uitgenodigd was op het jongste kerstfeest op het paleis, maar dat ie teveel last had van tandpijn. Prins Laurent heeft nu ook een kroon.