Canada staat letterlijk in vuur en vlam door verschillende bosbranden. Het roet vloog deze week zelfs over Spanje, Frankrkjk tot in Antwerpen.

Ooh nee, toch niet over de  lage emissiezone hé?