Meer dan de helft van de vlamingen laat zich cremeren na zijn dood. Als je dat voor je dood laat doen, is dat echt niet goed voor het klimaat.